2017. máj 19.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

írta: zcsilla
Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek

(hatályos 2017. május 19-től) 

A jelen általános szerződési feltételek ("ÁSZF") az upcy.blog.hu oldalon Zalabai Csilla e.v. (fantázianév: UPCY ökodesign) által végzett termékértékesítésre vonatkoznak, Zalabai Csilla e.v. és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák meg. Az upcy.blog.hu weboldalon keresztül a jelen ászf-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni.

Amennyiben vásárlója vagy aktív felhasználója kíván lenni az oldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Amennyiben kérdése van, a megadott elérhetőségeken állunk rendelkezésére!

CÉGADATOK

Zalabai Csilla egyéni vállalkozó fontosabb adatai a következők:

Cégnév: Zalabai Csilla Veronika egyéni vállalkozó (fantázianév: UPCY ökodesign)
Székhely: 2030 Érd, Hortenzia u. 30. 
Nyilvántartási szám: 43856287
Nyilvántartó cégbíróság: Pest Megyei Bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 52471261-1-33  

Képviselő neve: Zalabai Csilla
Telefon: 06 70 432 6586
Email cím: csillaz@gmail.com
Ügyfélszolgálat: 06 70 432 65 86, csillaz@gmail.com

VÁSÁRLÁS 

Megvásárolható termékek köre

Értéknövelő újrahasznosítással (továbbhasznosítással) készítem termékeimet. Alapanyagként mások által már nem használt késztermékeket hasznosítok, amelyekből új funkciójú, más minőségű termékeket készítek. A gondosan válogatott alapanyagaim szerteágazóak: ingek, pulóverek, kerékpár gumik, régi könyvek és egyéb papírrégiségek, játékok, maradék fonalak, és bármi, amiben fantáziát látok. esetenként a termékeim alapanyagán látszik az eredeti gyártó, de termékeim alapanyagán szereplő vállalatok semmilyen módon nem szpronzorálták a termékeket elkészítését, az általam készített termékek nem az általuk jóváhagyott, hivatalos termékek. A továbbhasznosított alapanyagokat új, minőségi alapanyagokkal egészítem ki a termékeim készítésénél.

Termékeim köre: 

  • értéknövelő újrahasznosítással készített lakberendezési tárgyak: párnák, dekorációs termékek
  • újrahasznosítással készített ajándéktárgyak
  • továbbhasznosított alapanyagok felhasználásával készített ékszerek
  • továbbhasznosított alapanyagú illatpárnák

Az alapanyagból adódóan az egyes termékekből két egyforma nem készül, így minden termékből egy darab készül, a hasonló termékek több jellemzőben (anyag, szín, minta stb.) eltérhetnek. A weboldalamon a mindenkori készletnek megfelelő termékeket és/vagy a termék-típust tüntetem fel. Ennek megfelelően a vásárlás kizárólag egyedi megrendeléssel lehetséges. 

Vásárlás menete, megrendelés

Az upcy.blog.hu oldalról a termék-típust lehet kiválasztani. Minden a blogban szereplő "saját termék", "megrendelhető, megvásárolható" címkével ellátott terméket meg lehet rendelni. Az aktuális termékkínálat az UPCY ökodesign facebook boltjában (https://www.facebook.com/pg/upcyup/shop) látható, az ott feltüntetett árakkal. Egyedi termék megrendelésére e-mailben (csillaz@gmail.com) van lehetőség. 

A megrendelés kézhezvételét 48 órán belül email-ben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a Zalabai Csilla e.v. e-mailben tájékoztatja a vevőt a teljesítésről, azaz a termékek fuvarozónak való átadásáról. Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ászf szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb e-mailben értesítjük.

Amennyiben a vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért Zalabai Csilla e.v. nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben Zalabai Csilla e.v.a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti az érintett vevőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség: korábbi PayPal fizetés és banki átutalás esetén, ha a vevő a válaszlevéllel egyidejűleg átutalja az ismételt kézbesítés költségét. A vásárolt terméket a fenti összegeknek (a második kézbesítés díja) a fizetéstől számított 5 munkanapon belül adjuk át a fuvarozónak.
Amennyiben Zalabai Csilla e.v. (i) felszólítására a vevő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy (ii) nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy (iii) nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a vevő részére. Ez esetben Zalabai Csilla e.v.nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a vevő felé.

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a csillaz@gmail.com címre küldött e-mailben.

A jelen ászf alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.

Termékek ára, a vásárlás költségei

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. Zalabai Csilla e.v. az ÁFA törvény XIII. fejezete alapján alanyi adómentes, ezért az általa értékesített termékeket ÁFA nem terheli.

A termékek árán kívül szállítási díjat kell még a vevőnek fizetnie. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás- és a szállítási költséget. A szállítási díj Magyarországon belül, valamint az Európából megrendelt termék(ek)et a Magyar Posta Zrt.-vel küldöm el. Zalabai Csilla e.v. a postára adás határidejéért vállal felelősséget. A postára adást követően a Magyar Posta Zrt. a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért Zalabai Csilla e.v.felelősséget nem vállal. 

A megrendelt termékek árát banki átutalással, vagy paypal-on keresztül lehet kifizetni. Készpénzes fizetésre vagy utánvételre nincs lehetőség. Amennyiben a megrendelt termékek ára a megrendelés visszaigazolását követő 8 munkanapon belül nem kerül kifizetésre (Zalabai Csilla e.v. bankszámláján jóváírásra), úgy Zalabai Csilla e.v. szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére.
Kivételt képez ez alól a készleten nem lévő termékek megrendelése, ez esetben a megrendelés visszaigazolásának dátuma a megrendelt termék elkészüléséről szóló értesítés.

A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát Zalabai Csilla e.v. a termékekkel együtt küldi meg a vevő részére.

Banki átutalás

A megrendelt termék árát + a szállítási költséget bankszámlára történő utalással lehet kiegyenlíteni. 

Zalabai Csilla Veronika

OTP 11742111-20066332-00000000

Szállítási feltételek

A szállítási költségeket a Magyar Posta Zrt. mindenkori díjszabása tartalmazza. 

Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a vevőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt részünkre bemutatja. Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett, kérjük, hogy a küldemény átvételének időpontjáról a kézbesítőtől kérjen igazolást, de legalább kérje meg a kézbesítőt, hogy írja alá dátumozva az átvett küldemény csomagolását, vagy az átvételi elismervény vevőnél maradó példányát , amelyeket kérjük őrizzen meg. Amennyiben élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy ezen igazolás másolatát is mellékelje elállási nyilatkozatához.

Elállás joga

A megrendelt termék kézhez vételétől számított tizennégy munkanapon belül a vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben Zalabai Csilla e.v. köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelésre. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül teheti meg.

Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelme a 14 munkanap beszámításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A megrendelt terméket juttassa vissza címemre. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli!

A nem rendeltetésszerűen használt termékre a garancia nem vonatkozik. Illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli. A termék visszaküldést követő harminc napon belül a termék árát a megadott számlaszámra visszautaljuk.

Garancia

Termékeim újrahasznosított alapanyagokból készülnek. Ez azt jelenti, hogy az általam felhasznált alapanyagokat előzőleg másra használták, és ezeket az anyagokat nem feltétlenül arra a célra gyártották amire felhasználtam. Ugyanakkor nagy hangsúlyt helyezek arra, hogy csak kiváló minőségű, válogatott alapanyagokból dolgozzak.

Ennek megfelelően üzemszerű használat esetén is előfordulhat, hogy az anyagok elkopnak, meggyűrődnek, vagy egyéb esztétikai meghibásodás képződik rajtuk a használattól. Ilyen típusú hibára nem vállalunk garanciát, hiszen ez az újrahasznosított anyagok tulajdonságaiból adódik.

Egy év funkcionális garanciát vállalok termékeimre, ezt azt jelenti, hogy vállalom, hogy rendeltetésszerű használat esetén nem veszti el a termék a funkcióját (pl. nem lyukad ki, szakad el).

A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra!

Amennyiben mégis elveszti funkcióját egy éven belül, úgy a terméket közel azonosra cserélem. Ugyanolyanra a továbbhasznosításból eredően nem lehetséges. A csereterméket minden esetben a vevővel e-mailben egyeztetem. 

Panaszügyintézés helye, módja

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

- levélben: 2030 Érd, Hortenzia u. 30.
- emailben: csillaz@gmail.com
- telefonon: 06 70 432 6586 – munkanapon 9-17 óra között

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett miden adatot, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:

- megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;

- jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál);

- elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);
- a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

- az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;
az ezüstékszer értékesítési tevékenységet a Magyar Kereskedelmi és Ellenőrzési Hivatal ellenőrzi (bővebb információt a www.mkeh.gov.hu weboldalon talál);

Társaságunk tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége. Bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál.

A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.

ADATKEZELÉS

Az oldal használata, a megrendelés során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben lehetséges.

Szólj hozzá